MARINA SUA (Vietnam War)

美國海軍陸戰隊在越南戰爭中的表現

美國海軍陸戰隊在越南戰爭中的表現

第一支登陸對抗北越共的美軍地面部隊是海軍陸戰隊。於1965年3月8日在南越的峴港上岸。在接下來六年的戰鬥中,將考驗著他們的耐力極限。

陸戰隊步兵團訓練

陸戰隊步兵團配有自己的砲兵、直升機和戰機做為支援。陸戰隊新兵將會接受步槍訓練。他們會在帕里斯島或聖地牙哥的新訓營度過嚴格的十三週。艱苦的行軍、伏地挺身和跑步時常伴隨著教官嚴格的訓斥。通過的新兵之後進行射擊和專業技能的步兵訓練。派往越南的陸戰隊新兵年齡通常不超過18-20歲,來自美國各地,吸引了許多非裔美國人加入陸戰隊。

任務執行

陸戰隊部署在南越的北部DMZ(非軍事區),隔開了南方美軍與北越共。他們執行任務的艱難區域由沿海平原和較內陸的叢林山地組成。在高地,陸戰隊必須在霧茫茫的山林中搜索敵人,用開山刀披荊斬棘穿越叢林。在南越控制區的例行巡邏中,陸戰隊會遭遇越共設置的地雷和陷阱,或狙擊手的暗殺

直升機支援

美軍指揮官相信藉由合併直升機及美軍優勢火力,可以進行較有效的軍事行動。砲兵在戰地前沿設置火炮陣地以提供步兵火力支援。直升機在敵對區域投入偵查隊追蹤敵人或運輸大規模部隊到叢林裡的降落區。

溪生戰役

隨著DMZ南方的基地遭到北越部隊攻擊,陸戰隊發現他們處於守勢。1969年1月21日,北越以大砲和迫砲轟擊了位於溪生的陸戰隊基地。基地裡囤積的彈藥被引爆摧毀了物資。因為機場暴露在敵方的迫砲及防空火力下,陸戰隊難以透過空運獲得足夠的支援。但他們死守溪生,直到一支增援部隊突破包圍圈。

結語

陸戰隊在越南戰爭中扮演了重要的角色,他們的勇敢和犧牲不可忽視。隨著時間的推移,陸戰隊在越南戰爭中留下了深刻的印記。


Clip video in engleza despre asta, numit : MARINA SUA (războiul din Vietnam)

Recent am mai scris despre alte lucruri interesante pentru tine

Vezi mai jos

Si mai jos!

Lasa un comentariu